Kategoria Green Film Academy

𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙁𝙞𝙡𝙢 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙮 to unikatowa oferta skierowana dla studentów, realizowana przez 𝙁𝙪𝙣𝙙𝙖𝙘𝙟𝙚̨ 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙁𝙚𝙨𝙩𝙞𝙫𝙖𝙡, 𝙐𝙉 𝙂𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙖𝙘𝙩 𝙉𝙚𝙩𝙬𝙤𝙧𝙠 𝙋𝙤𝙡𝙖𝙣𝙙 i warszawską uczelnię 𝘾𝙤𝙡𝙡𝙚𝙜𝙞𝙪𝙢 𝘾𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖𝙨. W ramach zajęć dla studentów pokazujemy najlepsze filmy dokumentalne o tematyce zrównoważonego rozwoju. Na bazie filmów rozmawiamy ze studentami o pokazanych problemach i wyzwaniach, przed którymi stoi ludzkość i planeta. W trakcie zajęć dyskutujemy w oparciu o dane naukowe, statystyki i raporty ONZ, NASA oraz innych kluczowych instytucji naukowo-badawczych. Wyjaśniamy, czym jest wielkie wymieranie gatunków, wzrost 𝘾𝙔𝙆𝙇 𝙉𝙍 𝟱. 𝙕𝘼𝙉𝙄𝙆 𝘽𝙄𝙊𝙍𝙊́𝙕̇𝙉𝙊𝙍𝙊𝘿𝙉𝙊𝙎́𝘾𝙄