Kategoria Green Film Academy - edycja 2.0

𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙁𝙞𝙡𝙢 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙮 unikatowy projekt skierowany dla studentów realizowany na uczelni 𝘾𝙤𝙡𝙡𝙚𝙜𝙞𝙪𝙢 𝘾𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖𝙨. Pokazujemy tutaj najlepsze filmy o tematyce zrównoważonego rozwoju. Na bazie filmów rozmawiamy ze studentami o pokazanych problemach i wyzwaniach, przed którymi stoi ludzkość i planeta. W trakcie zajęć dyskutujemy w oparciu o dane naukowe, statystyki i raporty ONZ, NASA oraz innych kluczowych instytucji naukowo-badawczych. Wyjaśniamy, czym jest wielkie wymieranie gatunków, wzrost temperatur, globalny kryzys wodny, wojny o wodę i zasoby, nadprodukcja plastiku, globalne nierówności czy migracje klimatyczne. Mówimy także o przestrzeni nadziei, w tym o zielonych technologiach, misji Apollo i ogniwach wodorowych, peroskwitach, suchej wodzie czy stali ze słońca. Dyskutujemy o badaniach nad źródłami czystej energii i perspektywie wyprowadzki na Marsa. Całość jest ułożona w program merytoryczny, który pozwoli na przegląd najważniejszych filmów dokumentalnych i obszarów problemowych, przed którymi stoi świat. Jest to pierwsza w Polsce kompleksowa oferta zajęć edukacyjnych z zakresu tej tematyki na poziomie akademickim. II edycja to 𝙨𝙞𝙚𝙙𝙚𝙢 𝙘𝙮𝙠𝙡𝙤́𝙬 𝙩𝙚𝙢𝙖𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝: KRYZYS WODNY | AKTYWIZM KLIMATYCZNY | ZANIK BIORÓŻNORODNOŚCI | ZMIANY KLIMATU | KONSUMPCJA | ŻYWNOŚĆ A EKOLOGIA | TECHNOLOGIA A ZMIANY KLIMATU